Stort tack för samarbetet kring årets festival!

Utan samarbetspartners skulle festivalen
inte vara gratis
för alla besökare!


Ett stort tack till Hotel Statt/Stora Djulö!