Stort tack för samarbetet kring årets festival!

Utan samarbetspartners skulle festivalen inte vara gratis för alla besökare!


Ett stort tack till Hotel Statt/Stora Djulö!